Restauratie kozijn

Hier treft u een voorbeeld aan van beginnend houtrot dat door ons is hersteld. Dit geeft nog eens aan hoe belangrijk het is dat er regelmatig en tijdig onderhoud nodig is om dit te voorkomen.